Zdrowie jako wartość i zasób

24 października 2019 r. w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła  się konferencja o zasięgu wojewódzkim z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób, w której uczestniczyła niemal setka nauczycieli z przedszkoli i szkół z terenu województwa opolskiego ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Konferencja była realizacją pierwszego zapisu w kierunkach polityki oświatowej na rok 2019/2020  Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Podczas konferencji zostały zaprezentowano informacje związane z Marszałkowskimi Dniami Zdrowia.

Tematem wiodącym pierwszego spotkania było zdrowie psychospołeczne w praktyce oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

Celem wydarzenia było zasygnalizowanie aktualnych problemów zdrowia psychospołecznego uczniów w kontekście przeobrażeń współczesnego systemu edukacji, a także zmian społeczno-kulturowych oraz nabycie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na problemy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.

Wykład inauguracyjny wygłosił tegoroczny laureat nagrody Professor Opoliensis , najbardziej prestiżowego wyróżnienia w dziedzinie nauki i edukacji przyznawanej przez Marszałka Województwa Opolskiego, dr Paweł F. Nowak z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Tytułem Professor Opoliensis honoruje się autorów najbardziej wartościowych prac naukowych. W tym wypadku była to monografia pt. Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej.

Kolejni prelegenci podkreślali rolę uważności w codziennym życiu, potrzebę koncentrowania się na zdrowiu jako zasobie, omawiali zdrowie psychospołeczne w aspekcie kategorii pozytywnej.

Po części wykładowej uczestnicy wzięli udział w praktycznych warsztatach, a podsumowaniem spotkania był panel dyskusyjny „Zdrowie psychospołeczne w praktyce oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych”- prezentacja przez liderów grup warsztatowych wypracowanych rozwiązań – moderowane pytania/uwagi/wnioski.

Uzupełnieniem konferencji była wystawa książek szeroko traktujących o zdrowiu, a będących w zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.

W czasie spotkania można było pozyskać informacje dotyczące wstąpienia do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, programu promującego zdrowie rekomendowanego przez MEN.

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem, uczestnicy wyrazili chęć udziału w kolejnym spotkaniu, podczas którego zajmiemy się zdrowiem nauczycieli.

Organizatorzy