Akademia Młodego Bystrzaka – inauguracja roku akademickiego

Akademia Młodego Bystrzaka została powołana w celu promocji nauki, rozbudzania zainteresowań dzieci, pobudzania ich wyobraźni i ciekawości oraz zachęcania do myślenia
i działania w celu poznawania świata.

AMB skierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zajęcia odbywać się będą w sobotnie przedpołudnia,  jeden raz w miesiącu i trwać będą  niemal cały rok szkolny, z uroczystym rozpoczęciem i zakończeniem roku akademickiego.  Na każdy dzień zajęć przewidziana jest inna dziedzina nauki, a zawsze  będą one pełne ciekawych prelekcji, doświadczeń
i eksperymentów

Jest to pierwsza edycja Akademii Młodego Bystrzaka i sądząc po olbrzymim zainteresowaniu rodziców i dzieci, nie ostatni. Kalendarz aktywności tworzony będzie na każdy rok akademicki oddzielnie, ale zawsze będą  to zajęcia w jedną sobotę w miesiącu, zaczynając od października, a na czerwcu kończąc. Zajęcia odbywać się będą w większości w pracowniach Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu, ul. Głogowska 36.

Patronat honorowy nad Akademią Młodego Bystrzaka objął Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego.