Ostrzeżenie!! Wiadomości podszywające się pod pracowników RZPWE

Uważaj, sprawdź adres nadawcy !!
Zwracamy Państwu uwagę na sprawdzanie adresów email wiadomości dostarczanych do Państwa skrzynek.
W ostatnim czasie otrzymujemy informacje, iż różne placówki i osoby otrzymują wiadomości email, w których w podpisie występują wymienione osoby będące pracownikami RZPWE wraz z ich adresem email.
Zwykle najeżdżając kursorem myszy na imię i nazwisko nadawcy pojawia się prawdziwy adres email nadawcy.
Nasi pracownicy posługują się tylko adresami służbowymi w kontaktach z Państwem.

Zwracamy Państwu uwagę iż wiadomości pochodzące od naszych pracowników zawsze zawierają pełną informację o imieniu, nazwisku, numerze telefonu oraz danych instytucji wraz z sygnetem instytucji.
Jeśli temat wiadomości bądź jego zawartość wydaje się Państwu niecodzienna, sugerujemy nie otwierać załączników ani korzystać z podanych w wiadomości linków bez kontaktu z nadawcą.

Należy pamiętać iż podpis na końcu wiadomości nie świadczy iż podpisana osobą jest faktycznym nadawcą wiadomości.

Serdecznie polecamy bieżące przeglądanie serwisów tj. https://www.cert.pl oraz https://niebezpiecznik.pl, w których znajdą Państwo nowe metody wykorzystywane przez hakerów w Internecie. Wiedza tam dostępna może Państwa ochronić przed różnymi praktykami stosowanymi obecnie w Internecie w celu wyłudzenia danych, kradzieży tożsamości, itp.

Przykład wiadomości podszywającej się pod pracownika RZPWE przedstawiono poniżej:

poczta, podszywanie się, phishing