Zaproszenie na konferencję Zdrowie jako wartość i zasób

Szanowni Państwo,

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji rozpoczyna, od października 2019r.,
cykl wojewódzkich konferencji Zdrowie jako wartość i zasób, skierowanych do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Wydarzenie odbędzie się 24 października 2019 roku, w godz. 8.30-14.45 w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji , ul. Głogowska 27 w Opolu.

Pierwsza odsłona konferencji poświęcona będzie tematowi zdrowia psychospołecznego w praktyce oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Jej celem jest zasygnalizowanie aktualnych problemów zdrowia psychospołecznego uczniów w kontekście przeobrażeń współczesnego systemu edukacji, a także zmian społeczno-kulturowych oraz nabycie i rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie metodyki edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na problemy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży.

Odpłatność za konferencję 40,00 zł.
(Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743)

       Program Wojewódzkiej Konferencji z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób:

8:30 – 8:55 – rejestracja uczestników
9:00 – 9:10 – otwarcie konferencji przez Pana Lesława Tomczaka, Dyrektora RZPWE w Opolu

I Sesja wykładowa:

9:15 – 9:45 Zdrowie jako potencjał, wartość, zasób (prelegent: dr Paweł Fryderyk Nowak)
9:50 – 10:20 Koncepcja psychologii pozytywnej i dobrostanu – uczenie się dobrostanu w aspekcie rozwijania potencjału zdrowia (prelegent: Magdalena Dziedziak-Wawro)
10:25 – 10:55 Zdrowie psychospołeczne jako kategoria pozytywna (prelegent: Joanna Baran)
11:00 – 11:25 Przerwa na kawę

II Sesja warsztatowa 11:30 – 13:00

I warsztat: Umiejętności życiowe w praktyce przedszkolnej i szkolnej – jak rozwijać potencjał dzieci i młodzieży dla zdrowia i dobrego samopoczucia? (Agnieszka Skrzydelska)

II warsztat: Pozytywne interwencje psychologiczne – jak realizować w przedszkolu i szkole? (Jolanta Jędrzejczyk)

III warsztat: Uważny nauczyciel – uważny przedszkolak i uczeń, czyli jak wprowadzać uważność do przedszkola i szkoły? (Joanna Baran)

IV warsztat: “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej “ – program promocji zdrowia i profilaktyki pozytywnej dla uczniów szkół podstawowych (dr Elżbieta Nerwińska Centrum Pozytywnej Edukacji)

V warsztat: Rola wsparcia społecznego w skutecznych interwencjach wobec zachowań ryzykownych uczniów (Marek Łabudziński Pracownia Terapii i Psychoedukacji)

VI warsztat: Jak biblioterapia wzmacnia kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci
i młodzieży? (Justyna Jurasz)

13:05 – 14:30 Panel dyskusyjny „Zdrowie psychospołeczne w praktyce oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych”: prezentacja przez liderów grup warsztatowych wypracowanych rozwiązań – moderowane pytania/uwagi/wnioski

14:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

LINK do zapisów

Zapraszamy Państwa do udziału

Organizatorzy