Opolskie Doradztwo Zawodowe

Pierwsza konferencja inaugurująca działanie wojewódzkiej sieci współpracy doradców zawodowych pod nazwą Opolskie Doradztwo Zawodowe odbyła się 11 września 2019 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji przy ul. Głogowskiej 27. Swoją obecnością zaszczycił nas p. Roma Kolek -Wicemarszałek Województwa Opolskiego i p. Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty. Pomysł na budowanie sieci zrodził się na wiosnę tego roku. Zaprosiliśmy do współpracy poradnie psychologiczno pedagogiczne, aby jako placówki ogniskujące wokół siebie doradców zawodowych pomogli nam do nich dotrzeć. Po spotkaniach z doradcami w powiatach w maju i czerwcu przyszedł czas na wspólną konferencję.  Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Ciekawy temat i profesjonalni goście zapewnili bardzo dobrą frekwencję.

Dorota Latos- trener rozwoju potencjału

Andrzej Skiba – coach zawodowy

Bartłomiej Piechaczek – kierownik projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy

Przedstawiliśmy swój pomysł na doradztwo zawodowe, które musi korespondować z lokalnym rynkiem pracy i szkolnictwem zawodowym. Równie ciekawe i wartościowe jak wystąpienia prelegentów były rozmowy w kuluarach. Wiele ciekawych sugestii do realizacji w przyszłości, nowe kontakty, relacje, znajomości…Właśnie o to nam chodziło. “Żywe” doradztwo zawodowe będzie realną pomocą dla młodych ludzi poszukujących swojej drogi.