Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Pracownia kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego zaprasza osoby chętne do zdobycia kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs jest organizowany w oparciu o obowiązujący program MEN z dnia 22 lutego 2019 r.

Adresaci kursu:

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 22 lutego 2019r  instruktorem praktycznej nauki zawodu może być
1. pracownik dla którego praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczyciela,

2. pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczyciela, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.

Czas trwania: 

Kurs będzie realizowany w formie spotkań popołudniowych lub sobotnio – niedzielnych w wymiarze 50 godzin. 

Warunki ukończenia kursu:

  1. zaliczony egzamin końcowy ustny i pisemny
  2. pełne rozliczenie finansowe ( 600 zł. z możliwością rozbicia na dwie raty)
  3. obecność na zajęciach

Rejestracja:

Elektroniczna karta zgłoszenia: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1723

Wszelkie pytania proszę kierować do Marty Polanowskiej- kierownik pracowni kształcenia zawodowego o doradztwa zawodowego, e-mail:mpolanowska@rcre.opolskie.pl, tel: 77 404 75 84

Zapraszamy