Wyniki konkursu “Zdrowie-dodaj do ulubionych” , przyznanie certyfikatów wojewódzkich oraz włączenie do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Szkoły Promujące Zdrowie, które miało miejsce 21.05.2018 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, po wnikliwym zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją, postanowiono :

 1. Przyjąć do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie następujące
  przedszkola i szkoły:
 • Publiczną Szkołę Podstawową nr 29 w Opolu
 • Publiczną Szkołę Podstawową w Turzy
 • Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrowie
 • Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Brzegu
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubszy
 • PP nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku
 • PP nr 55 W Opolu
 1. Przyznać Wojewódzki Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu
 1. Przyznać ponownie Wojewódzkie Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie:
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Opolu
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu
 • Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grodkowie
 1. Jury w składzie:

Elżbieta Kluba – Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO
Marek Wąsowski  – wicedyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu
Joanna Głogowska – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE
dr Paweł Fryderyk Nowak  – pracownik naukowy Wydziału Wychowania Fizycznego
i  Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Agnieszka Skrzydelska – nauczyciel-konsultant – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
obejrzało wszystkie przesłane w terminie spoty  filmowe dotyczące promocji zdrowia wśród społeczności przedszkolnej i szkolnej i zgodnie
z załączoną kartą oceny opracowaną na podstawie regulaminu przyznało 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia:

Nagrody główne – sokowirówki dla społeczności szkolnej:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodkowie

Wyróżnienia – okolicznościowe dyplomy :

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dytmarowie
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkoszycach
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzegu

Certyfikaty Wojewódzkie oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone przez Pana Kuratora Michała Sieka podczas narad
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z okazji nowego roku szkolnego.

Wyróżnienia i dyplomy dla uczniów zostaną wysłane pocztą tradycyjną do 15 czerwca 2018r.
Informacji dotyczących przebiegu konkursu udziela – Agnieszka Skrzydelska  77 404 75 64 askrzydelska@rcre.opolskie.pl

Ocena spotu „Zdrowie – dodaj do ulubionych” zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu

Kryterium Realizacja kryterium

TAK – 1 pkt/
NIE – 0 pkt

                                Uwagi
Cel konkursu:

promowanie zdrowego stylu życia, postaw prozdrowotnych

Cel konkursu:

integracja społeczności przedszkolnej i szkolnej

Cel konkursu:
promocja przedszkoli/szkół należących/kandydujących do Opolskiej Sieci Przedszkoli
i Szkół Promujących Zdrowie
Wykorzystanie czasu – do 90s
Dokumentacja określona
w regulaminie
Czy film posiada tytuł?
Punkty:

 

Kryterium                   Punkty 1-5
–  zgodność tematu spotu
z tematyką Konkursu ,
– udział w spocie przedstawicieli całej społeczności przedszkolnej/szkolnej

( uczniowie i ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły)

-oryginalność podejścia do tematu i pomysł na spot,
– różnorodność podejmowanych działań prozdrowotnych,
– wartość artystyczna spotu,
Punkty:
           SUMA pkt.: