EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej

SZKOLENIE dla nauczycieli w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej: „EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej”.

Zapraszamy na drugie szkolenie dla nauczycieli w zakresie zagrożonych siedlisk wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny realizowane w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”.

25 – 26  maja 2018r.

http://bioeko.rzpwe.opolskie.pl/szkolenie-dla-nauczycieli-w-ramach-kampanii-edukacyjno-informacyjnej-ekoszkola-rola-szkol-w-edukacji-ekologicznej/