Zamieńmy się rolami! – rozwijanie kompetencji uczenia się uczniów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych rozwijaniem kompetencji uczenia się uczniów

na 6 – godzinne warsztaty,

które odbędą się 17. 04. 2018. w godz. 15.00-19.30

w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,

ul. Głogowska 27, sala 1.8

W programie m.in.:

  • Usystematyzowanie wiadomości na temat podejścia konstruktywistycznego w nauczaniu oraz rozwijania kompetencji kluczowych
  • Sposoby organizacji zajęć oraz przestrzeni edukacyjnej sprzyjających uczeniu się
  • Jak rozwijać kompetencję uczenia się z wykorzystaniem metody LdL (uczenie się poprzez nauczanie)?
  • Materiały dydaktyczne – adaptowanie materiałów dostępnych, tworzenie własnych oraz merytoryczna ocena ich skuteczności
  • Sposoby oceniania wspierającego ucznia w procesie uczenia się

Zgłoszenia proszę nadsyłać do 14.04. 2018

Link do karty zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1035

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 90 zł.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu
Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Z dopiskiem: Zamieńmy się rolami nr 41/W/RCRE/18