FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo:

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza dyrektorów przedszkoli na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, które odbędzie się w dniach 09 – 11 kwietnia 2018 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

  • przedstawienie zmian w ochronie danych osobowych;
  • opracowanie wskaźników i kryteriów oceny pracy nauczyciela;
  • poznanie zmian w ustawie Karta Nauczyciela;
  • ustalenie wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego jako wskaźniki do planu pracy na kolejny rok szkolny;
  • poznanie narzędzia do diagnozy placówki – profil przedszkola.

Tematyka forum:

  • RODO w przedszkolu – zmiany w ochronie danych osobowych.
  • Ustawa Karta Nauczyciela po zmianach.
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela.
  • Wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego jako wskaźniki do planu pracy na kolejny rok szkolny.
  • Profil przedszkola – jak diagnozować własną placówkę?

Koszt udziału w Forum wynosi  350 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum dyrektorów przedszkoli” Nr 18/Sieć/RCRE/18

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Chrząstowice, ul. Wiejska 17.

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1303

Zgłoszenia będą przyjmowane do 02 kwietnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Jolanty Jędrzejczyk – nauczyciel konsultant w Pracowni Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, tel.: 77 404 75 55, e-mail: jjedrzejczyk@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAM