Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej do pracy w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych – organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej, tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół do udziału w 16 godzinnym szkoleniu realizowanym ze środków Opolskiego Kuratora Oświaty (II edycja)

Celem szkolenia jest: 

 • przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych w zespole klasowym z uczniami o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwojowych;
 • doskonalenie umiejętności dostosowania wymagań dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapewnienia odpowiedniej organizacji, form i metod pracy w grupie zróżnicowanej;
 • uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu :
  • podstaw prawnych podejmowanych działań z zakresu edukacji włączającej
  • zasad planowania, realizacji oraz ewaluacji podejmowanych działań w bieżącej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Zajęcia zaplanowane zostały w godzinach 14.00-20.15 w następujących terminach:

Grupa Termin Sala Rejestracja do poszczególnych grup
I 27 i 29. 11 1.8 parter  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1236
II 27 i 29. 11 1.34 parter  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1237
III 27 i 29. 11 2.1 I. piętro  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1238
IV 27 i 29. 11 2.4 I. piętro  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1239
V 30. 11 i 1. 12 1.8 parter  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1240

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA  24.11.2017  (PIĄTEK)!

Program szkolenia obejmuje następujące zakresy tematyczne:

 1. Czym jest edukacja włączająca?
 2. Kluczowe kompetencje nauczyciela edukacji włączającej
 3. Organizacja, formy i metody pracy w grupie zróżnicowanej
 4. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych

Kontakt do organizatora szkolenia

Anna Patelska-Górna,  

apatelska@rcre.opolskie.pl  

tel. 77 404 75 80

UWAGA!

Bardzo proszę o zapamiętanie bądź zanotowanie nr grupy, do której Państwo się zapisaliście.

W razie rezygnacji proszę o szybką informację zwrotną.

Serdecznie zapraszamy!