Zapraszamy do uczestnictwa w Grancie Opolskiego Kuratora Oświaty: Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów

Zapraszamy do uczestnictwa w Grancie Opolskiego Kuratora Oświaty: Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Rola i zadania nauczycieli i rodziców w procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z zakresu kształtowania umiejętności wychowawczych i psychologicznych  uwzględniające propozycje metodyczne

Gr1. 07-08.11.2017r., Gr. 2.14,17.11.2017r., Gr.3.21-22.11.2017r., Gr.4.27-28.11.2017r., Gr.5.29-30.11.2017r.

Prosimy o zapisy przez stronę internetową,

https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-yh

https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-yi

https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-yj

https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-yl

https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-ym

oraz bezpośrednio do kierownika grantu:

Jolanta Woś-Radziej, jwos@rcre.opolskie.pl, tel.774047584, tel. kom 781312612,

Podczas zapisów do poszczególnych grup obowiązuje kolejność zgłoszeń

PROGRAM

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin Prowadzący
w ćw.
1. Metodologia pracy wychowawczej w zakresie działań profilaktycznych, formacyjnych i  interwencyjnych, wobec nietolerancji i dyskryminacji w życiu szkolnym. 1 1 Jolanta Woś – Radziej
2. Przejawy nietolerancji i dyskryminacji w życiu szkolnym. Studium przypadku. Zapobieganie sytuacjom problemowym związanym z nietolerancją i dyskryminacją poprzez stosowanie narzędzi i metod dydaktycznych i wychowawczych na wybranym etapie edukacyjnym  

 

 

6

 

Anna Patelska – Górna
3.  Interpretacja prawna wykroczeń związanych z łamaniem zasad i praw ucznia, nauczyciela i rodzica w szkole. Kodeks Karny i Prawo Oświatowe 2  

Andrzej Migacz

4. Rozwiązywanie sytuacji problemowych metodą mediacji i negocjacji.

Zadania i trening działania nauczycieli i rodziców procesie zmiany zachowań agresywnych uczniów.

 

3

 

3

Jolanta Woś –Radziej
razem na uczestnika 3 13 16   godzin dydaktycznych