Grant Kształcenie zawodowe i ustawiczne wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy

Bezpłatne granty OKO ”Kształcenie zawodowe i ustawiczne wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy” 16 godzin na uczestnika. Uczestnikami grantu mogą być nauczyciele kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Celem kursu jest wsparcie szkół zawodowych w realizacji zadań wynikających ze zmian w edukacji zawodowej od 1 września 2017r. odpowiadającego na potrzeby gospodarki, realizowanego we współpracy z przedsiębiorstwami stanowiącymi otoczenie gospodarcze szkoły, w myśl idei uczenia się przez całe życie, kształtowaniu kompetencji miękkich w kształceniu zawodowym w kontekście efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, kompetencji cyfrowych na lekcjach zawodowych, a także działań innowacyjnych.

Zajęcia odbywają się w trzech grupach:

I GR. 6-7.11.2017r. od 13-19.45

II gr  8-9.11.2017r. od 13-19.45

III gr 21-22.11.2017r.

Kartę zgłoszenia nauczyciele znajdą na naszej stronie internetowej w zakładce Granty https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog?search=grant&organizator=58.

Ramowy program kursu cz.16
Kształcenie zawodowe i ustawiczne wobec oczekiwań lokalnego rynku pracy” – 16 godzin na uczestnika

L.p. Moduł wykład ćwiczenia prowadzący
1. Wprowadzenie: zapoznanie z celami, programem, formami i metodami pracy. 0,5 Elżbieta Jurkowska
2. Przepisy prawne dotyczące zmian w systemie oświaty 2 Andrzej Migacz
3. Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym 1 1,5 Elżbieta Jurkowska
4. Zintegrowany System Kwalifikacji  i Polska Rama Kwalifikacji 2 Elżbieta Jurkowska
6. Kompetencje miękkie w kształceniu zawodowym w kontekście efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów 2 Hanna Franczak

Beata Zofia Bułka

7. Innowacje pedagogiczne w oparciu o elektroniczne  zasoby edukacyjne. Procedury tworzenia i przykłady dobrych praktyk dla szkoły zawodowej 2 Jolanta Woś- Radziej
8. Jak rozwijać umiejętności cyfrowe uczniów? 2 Bronisława Niespor
9. Laboratorium branżowe RZPWE- Elementy elektroniki i elektrotechniki z uwzględnieniem systemów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz wykorzystanie  symulatora jazdy w trudnych warunkach. 2,5 Elżbieta Jurkowska
8. Ewaluacja. 0,5 Elżbieta Jurkowska
  Razem 3 13