Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na:

  • przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
  • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto programu: Wychowywać to kochać i wymagać.

Aby zostać realizatorem programu należy ukończyć 40 godzinne szkolenie, prowadzone w formie warsztatów psychoedukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w małej grupie 12 – 15 osobowej.

Koszt szkolenia: 400zł. przy grupie  15 os.

Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27 Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów.

Planowany termin realizacji:  03.02.2018r. – 03.03.2018r. ( 5 sobotnich spotkań w godz. 9.00 – 15.30)

Osoby zainteresowane proszę o zapisywanie się karty zgłoszenia w terminie do 15.12.2017r.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną  606 299 094 lub elektroniczną, email – bcharczuk@ rcre.opolskie.pl.

Serdecznie zapraszam.

Trener programu

Barbara Charczuk