Harmonogram konsultacji w PBW

Harmonogram konsultacji doradców metodycznych upowszechniających politykę oświatową państwa

Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej od roku szkolnego 2017/2018

Filia PBW przedmiot Doradca metodyczny Data realizacji Godz. realizacji
Kędzierzyn-Koźle Języki obce, języki mniejszości narodowych i etnicznych, Brygida Lika 15.05.2017 13.30-15.30
Joanna Kluge Jaisczok 15.05.2017 14.00-16.00
Kędzierzyn-Koźle Język polski, historia, WOS Liliana Steńko 15.05.2017 14.00-16.00
Ewa Buczkowska 15.05.2017 14.00-16.00
Kędzierzyn-Koźle Kształcenie specjalne Sławomir Kossakowski 22.05.2017 14.00-16.00
Kędzierzyn-Koźle chemia, przyroda/biologia Małgorzata Góralska 22.05.2017 14.00-16.00
Kędzierzyn-Koźle Wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, technika Ewa Głąbikowska 29.05.2017 14.00-16.00
Ewelina Jantos 22.05.2017 15.00-17.00
Ryszard Ratuś 15.05.2017 14.00-16.00
Kędzierzyn-Koźle Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Wiesława Podgórska 11.05.2017 13.00-15.00
Marzenna Stein/
Katarzyna Przybyszewska
9.05.2017 14.00-16.00
Brzeg Języki obce Barbara Iwasieczko, 23.05.2017 14.00-16.00
Brzeg Język polski, historia, WOS Magdalena Nielska 15.05.2017 14.00-16.00
Irena Bracichowicz 15.05.2017 14.00-16.00
Brzeg chemia, przyroda/biologia Jolanta Flakowska 29.05.2017 15.00-17.00
Brzeg Wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, technika Mirosław Olszewski 22.05.2017 14.00-16.00
Agata Knysz 29.05.2017 14.00-16.00
Ewelina Langfort 22.05.2017 14.30-16.30
Brzeg Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Irena Gołdyn 8.05.2017 15.00-17.00
Aneta Barcewicz 22.05.2017 14.00-16.00
Kluczbork Języki obce, języki mniejszości narodowych i etnicznych Sabina Kowalska 22.05.2017 14.00-16.00
Barbara Iwasieczko 22.05.2017 14.00-16.00
Kluczbork Język polski, historia, WOS Aneta Jeziorna 29.05.2017 14.00-16.00
Anna Kulczycka-Baj 29.05.2017 14.00-16.00
Kluczbork chemia, przyroda/biologia, edukacja dla bezpieczeństwa Mariola Czarnopolska 22.05.2017 14.00-16.00
Beata Soczawa 29.05.2017 14.00-16.00
Kluczbork Wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, technika Ryszard Donajski 22.05.2017 14.00-16.00
Grażyna Kafka 29.05.2017 14.00-16.00
Wiesław Bartoszek/
Sebastian Cichoń
15.05.2017 14.00-16.00
Kluczbork Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Krystyna Rokita 9.05.2017 15.30-17.30
Joanna Migoń 9.05.2017 15.30-17.30
Nysa Języki obce, języki mniejszości narodowych i etnicznych, Dorota Czubak 22.05.2017 14.00-16.00
Anna Czyszczonik 22.05.2017 15.00-17.00
Nysa Język polski, historia, WOS Agata Skibińska, 22.05.2017 15.00-17.00
Ewa Rosowiecka 11.05.2017 15.00-17.00
Nysa Fizyka, chemia, przyroda/biologia Jadwiga Ligorowska, 15.05.2017 14.00-16.00
Jolanta Flakowska 22.05.2017 15.00-17.00
Nysa Wychowanie fizyczne, matematyka, informatyka, technika Elżbieta Dzwonnik 22.05.2017 15.00-17.00
Agnieszka Żukrowska 15.05.2017 14.00-16.00
Sylwia Paściak 11.05.2017 15.00-17.00
Nysa Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna Anna Lalik 8.05.2017 15.00-17.00
Małgorzata Ruzik 11.05.2017 15.00-17.00