Konferencja metodyczna: „Nowe wyzwania naszą szansą”

Zespół doradców metodycznych oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

zapraszają nauczycieli techniki, zajęć technicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych

na konferencję metodyczną: „Nowe wyzwania naszą szansą” związaną ze zmianami w podstawie programowej przedmiotu technika.

Zapisy na konferencję dostępne tutaj: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/836

konferencja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz.14.00
w sali 1.7 przy ul. Głogowskiej 27, w siedzibie RZPWE.

Program konferencji:

  1. „Nowe wyzwania naszą szansą” – kierunki zmian w podstawie programowej przedmiotu – autor Witold Jakubek
  2.  Omówienie zagadnień bieżących – doradcy RCRE