Konkurs “Najpiękniejszy przyszkolny ogródek”

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3452/2017 z dnia 13 marca 2017r. ogłosił konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych województwa opolskiego: ”Najpiękniejszy przyszkolny ogród”.

Celem konkursu „Najpiękniejszy przyszkolny ogród” jest propagowanie idei związanych z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wspieranie uprawy rodzimych tradycyjnych roślin, szerzenie wiedzy przyrodniczej i „zakorzenianiem” tradycji wśród najmłodszych oraz zwrócenie uwagi na otaczającą przyrodę.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zadaniem konkursu jest pobudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą oraz edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasobów przyrodniczych. Działania podejmowane w ramach realizacji celu konkursowego mają powodować wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Uprzejmie proszę o pomoc i rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli i uczniów w szkołach podstawowych województwa. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 22 maja 2017 r. Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje dostępne są na stronach www.opolskie.pl i www.odnowawsi.eu