KANGUR MATEMATYCZNY 2016

Szanowni Dyrektorzy Szkół

Szanowni Szkolni Koordynatorzy Międzynarodowego Konkursu

KANGUR MATEMATYCZNY 2016

Rozpoczynamy nową XXV edycję konkursu Kangur. W roku 2016 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 17 marca 2016r. o godzinie 900

  • Zgłoszenia szkół od Szkolnych Organizatorów Konkursu przyjmujemy internetowo. Obowiązują konta z poprzedniej edycji. Proszę kliknąć logowanie szkół – działa ”przypominarka” – reset haseł (dane są wysyłane na podany wcześniej email i można wtedy zmienić hasło). Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez stronę głównego organizatora kangur-mat.pl
  • Jeśli szkoła nie ma jeszcze konta (lub zmieniła się osoba prowadząca konkurs i są problemy ze zmianą danych) to w trakcie rejestracji prosimy o wypełnienie formularza (szkoła otrzyma konto, odpowiedni login i hasło).
  • W dniu konkursu każdy uczestnik otrzyma upominek- układankę przestrzenną „Pentomino”.
  • Aby uczestnicy konkursu otrzymali w dniu konkursu nagrodę uczestnictwa prosimy o dotrzymanie terminu zgłaszania szkół.
  • Można pobrać plakat na nową edycję w formacie A4 https://www.kangur-mat.pl/plakat2016.pdf
  • Zgłoszenia internetowe będziemy przyjmować do22 stycznia 2016 (piątek). Po tej dacie można jeszcze zgłosić szkołę, ale proszę zadbać, by wpłata dotarła na nasze konto do 29 stycznia (tego dnia zgłaszamy rejon opolski i wpłacamy pieniądze na konto organizatora głównego) mogą to być przelewy bankowe (priorytet- dojdzie na drugi dzień roboczy) lub przelewy internetowe (dochodzi dniu roboczym) ale nie pocztą (wpłata dociera po tygodniu).
  • Warunkiem potwierdzenia zarejestrowania szkoły jest przesłanie na adres Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27 przez szkolnego koordynatora konkursu: karty zgłoszenia oraz kserokopii wpłaty z kodem szkoły,

  • Konkurs “Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. W roku 2016 opłata ta od osoby wynosi 9 zł.
  • Organizator konkursu w szkole powinien posiadać e-mail.

Liczymy na życzliwe zainteresowanie Międzynarodowym Konkursem „Kangur Matematyczny”. Mamy nadzieję, że w Państwa szkole dzień 17 marca 2016 roku stanie się prawdziwym Świętem Matematyki.

Regionalny Koordynator
Międzynarodowego Konkursu
„Kangur Matematyczny”
mgr Renata Najwer