Konkurs

KOSMOS W MUZYCE I PLASTYCE – projekt grantowy „Opolskie EDUKO 2016”

Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne wraz z partnerami: RZPWE Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, Brzeskim Centrum Kultury oraz Zespołem Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 8 w Brzegu w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016” zorganizowało projekt Kosmos w muzyce

Konkurs plastyczny „Otwarci na wielokulturowość”

W ramach konkursu proponujemy opracowanie Albumu -przewodnika po mieście lub regionie  ukazującego elementy, ślady wielokulturowości  w budownictwie, pomnikach, nazwach ulic, zabytkach , kościołach i cmentarzach różnych wyznań, pałacach, dworach, parkach, kapliczkach i figurach przydrożnych,  starych fotografiach, rodzinnych  pamiątkach, itp. z

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego rozpoczęło prace związane z organizacją XXII Ogólnopolskiej, a XVII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego uczestnikami są młodzi wolontariusze.

Konkurs w swoich założeniach promuje młodzież, której prospołeczne postawy i działania wywierają …