RZPWE – Zmiana na stanowisku dyrektora

28 lutego 2023 roku dyrektor Lesław Tomczak  zakończył pracę w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji.

Dziękujemy za 25 lat codziennej pracy, za wizje, rady mądrość, pomysły, decyzje i współprace na rzecz polskiej edukacji.

Od 1 marca 2023 roku obowiązki dyrektora w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji zostało powierzone panu Bartłomiejowi Piechaczkowi, dotychczas wicedyrektorowi ds. administracji w RZPWE oraz kierownikowi projektów „Opolskie szkolnictwo zawodowe…”.

Życzymy wielkiej siły, wytrwałości i trafnych decyzji.