Mapa strategii i podejść do pracy z uczniem ponadprzeciętnym

Reagując na potrzeby nauczycieli, a bezpośrednio samych uczniów, w RZPWE podjęto działania wspierające pracę  z dzieckiem wykazującym szczególne zainteresowanie w obszarze matematyki.

Realizujemy projekt badawczy „Mapa strategii i podejść do pracy z uczniem ponadprzeciętnym”. Szukamy nowych wyzwań i ciekawych form pracy uatrakcyjniających proces edukacyjny, zapobiegających rutynie i nudzie. Proponujemy wdrażanie do codziennej pracy opracowanych zestawów ćwiczeń i zadań. W roku szkolnym 2022/23 są to zadania do klasy I, w następnych latach do klasy II i III. Nauczyciele realizujący działania otrzymują na początku każdego miesiąca zestawy pod wspólnym tytułem „Przystanek myślenie”. Działaniami objęto 40 nauczycieli z województwa opolskiego, co przekłada się na liczbę 900 dzieci.

Główne założenie opracowanych materiałów to stworzenie dzieciom warunków do praktyczno-aktywizującego wchodzenia w rozumienie matematyki, uczenie myślenia oraz dawanie dzieciom radości z procesu uczenia się matematyki. Zaplanowany efekt podejmowanych działań to ich krytyczna ocena oraz transfer osiągniętych wyników do praktyki szkolnej. Projekt realizowany będzie do 2025 r. O jego kolejnych etapach i efektach będziemy informować na bieżąco na stronach RCRE oraz w Kwartalniku RZPWE.