Newsletter RZPWE maj 2022 -2

Aktualne wydarzenia

RCRE

Konferencja stacjonarnie i online

III konferencja metodyczna z cyklu Zdrowie jako wartość i zasób pt. „Problemy zdrowia psychospołecznego dzieci i młodzieży”

06.06.2022 RCRE Opole


Warsztaty online – Program Niwki 2022

Kreatywnie nawet na koniec roku szkolnego

06.06.2022 Zoom


Warsztaty online – Program Niwki 2022

TIK-owy niemiecki: Gimkit

08.06.2022 Zoom


Warsztaty stacjonarne

Akademia Młodego Dyrektora – Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022

10.06.2022 r. RCRE Opole


Zawody online

Zawody Opolskiej Ligi Robotów

15.06.2022 r. MS Teams


PBW

Wystawa

“Od rzeczy do pamiątki”

23.05 – 30.06.2022 PBW w Opolu


PROJEKTY

„Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

Festiwale ekologiczne dla uczniów i opiekunów/nauczycieli pn. Dni Wody w ramach kampanii ,,Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły  w obszarze ekologii”- prowadzone stacjonarne w  formie pokazowo-warsztatowej; Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu RZPWE,  ul. Dubois 36 w Opolu

II etap wojewódzki konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych – prowadzony w formie stacjonarnej podczas festiwali ekologicznych


Nowości w ofercie

Warsztaty stacjonarne – Program Niwki 2022

NIWKOWE warsztaty wakacyjne

29.06 – 3.07.2022 OS Niwki


NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISY