Program Niwki 2022

Dnia 1 marca 2022 podczas posiedzenia Rady Programowej „Programu Niwki” została przyjęta jednogłośnie Oferta Edukacyjna „Programu Niwki” na rok 2022. Jest to oferta doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego (z woj. opolskiego i śląskiego), a w szczególności języka mniejszości narodowej, jak i uczących w języku niemieckim i dwujęzycznie innych przedmiotów, a także nauczycieli rozwijających wśród uczniów wiedzę i umiejętności związane z kultywowaniem wielokulturowości i historii regionów.W bieżącym roku „Program Niwki” obchodzi 30-lecie funkcjonowania. Od 10 lat realizowany jest również dla uczestników z województwa śląskiego. Obecnie program będzie pełnił szczególnie ważną rolę ze względu na ograniczenia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Rekrutacja na szkolenia (zarówno w formie online, jak i stacjonarnej) będzie odbywała się na bieżąco, a szczegóły dot. poszczególnych form szkoleniowych i karty zgłoszenia będą zamieszczane na stronie rcre.opolskie.pl w zakładce NAJBLIŻSZE SZKOLENIA – ZAPISYInformacje o aktualnych wydarzeniach będą zamieszczane również na stronie Programu Niwki w zakładce Aktualności.Obecnie prowadzimy zapisy na dwie formy szkoleniowe:

Inauguracja Programu Niwki 2022
Webinar online w dniu 10.03.2022 godz. 17.30

ZaCZYTAna klasa: książka Z. Herud „ANTONIA. Auf der Suche nach ihrer Insel. W poszukiwaniu swojej wyspy” na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej
Warsztaty stacjonarne w dniu 12.03.2022 (9.00-15.30)