II Wojewódzka Konferencja z cyklu „Zdrowie jako wartość i zasób“

Wydarzenie pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Opolskiego kuratora Oświaty. Konferencja skierowana do nauczycieli wszystkich etapów edukacji, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie problematyce dobrostanu nauczyciela w kontekście aktualych przeobrażeń systemu edukacji i wyzwań związanych z pandemią Covid-19. Głowny cel naszego wydarzenia to przedstawienie kondycji psychofizycznej nauczyciela oraz dyskusja wokół istotnych zagadnień zdrowia psychospołecznego pracowników oświaty. Zamierzeniem jest również kształtowanie afirmatywnych postaw wobec dbałości o higienę psychiczną i rozwijanie praktycznych umiejętności z zakresu dobrostanu psychicznego.