Newsletter RZPWE kwiecień 2021

RCRE

Nazwa wydarzenia: II Wojewódzka Konferencja z cyklu: Zdrowie jako wartość i zasób – Szczęśliwy nauczyciel… czy to możliwe? O kondycji psychofizycznej nauczycieli

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1936,ii-wojewodzka-konferencja-z-cyklu-zdrowie-jako-wartosc-i-zasob-szczesliwy-nauczyciel-czy-to-mozliwe-o-kondycji-psychofizycznej-nauczycieli

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1936


Nazwa wydarzenia: Dobrostan nauczyciela – zdrowe podejście do autorozwoju 

Program: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/2296,dobrostan-nauczyciela-zdrowe-podejscie-do-autorozwoju

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/2296


Nazwa wydarzenia: Nowoczesna szkoła zawodowa warunkiem sukcesu edukacyjnego ucznia

Program: System Obsługi Kursów – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji (RZPWE) (opolskie.pl)

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/f-1t2


PBW

Nazwa wydarzenia: I Ogólnopolskie Sympozjum Czytelnicze Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka

Program: https://pedagogiczna.pl/i-ogolnopolskie-sympozjum-czytelnicze/

Zapisy: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1945


Nazwa wydarzenia: Wykład otwarty online Codzienność to artystka. Rewolucje twórcze Mirona Białoszewskiego,  9 kwietnia 2021 r., godz. 16.00. Wykład wygłosi dr hab. Adrian Gleń, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Literatury Polskiej w Instytucie Nauk o Literaturze, literaturoznawca, autor wielu publikacji naukowych poświęconych literaturze współczesnej. Wykładowca akademicki, prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach literaturoznawczych.

Link do wykładu:       https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb39lDMJ9yiJJv4hK-QJl5rJUODJKWjE3RERTNjgwTUwxOFdISkVHM0MwMS4u


PROJEKTY

Projekt: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym, czyli H2O dla BIO”

Nazwa wydarzenia: 90 warsztatów w ramach kampanii ,,Bioróżnorodność wodnego Świata Opolszczyzny”- Warsztaty jednodniowe dla szkół: cz1 i cz2 prowadzone w formie online w dniach: 9.04.br. dla PSP Nr 1 w Kluczborku; 13.04.br. dla ZSP Nr 1 w Prudniku; 14.04.br. dla PSP w Chróścinie; 15.04.br. dla PSP Nr 7 w Opolu; 16.04.br dla NSP w Dytmarowie; 20.04.br dla NSP z Oddziałami Przedszkolnymi w Grabinie; 21.04.br dla PSP Nr 2 w Praszce; 22.04.br. dla PSP Nr 3 w Namysłowie.

Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-51-warsztaty_w_zaczarowanym_swiecie.html

Zapisy: e-mail: icedro@rzpwe.opolskie.pl; nabór według harmonogramu jednodniowych warsztatów dla szkół uczestniczących w projekcie w formie online.


Nazwa wydarzenia: Dwudniowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt. ,,Poznaj naturę poprzez film i literaturę” w ramach kampanii pt. ,,Co możemy zrobić dla środowiska, by chronić bioróżnorodność? Rola i zadania szkoły w ochronie bioróżnorodności”- 15-16.04.br. realizowane w formie online.
Program: http://bioh2o.rzpwe.opolskie.pl/strona-40-informacje_o_projekcie.html

Zapisy:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb_ejTknQJmZDqnV3qxIY3AxUMk9XN1lFOVZQTzZLNVBXVVlZSUpFWldSVi4u