Monitoring zanieczyszczeń powietrza

W ramach działań projektu 5.1 „H2O dla BIO” od 5 lutego 2020 roku monitorujemy stan powietrza w ogólnopolskiej sieci pomiarów LookO2. Czujniki umieszczone są w budynku przy ul. Dubois 36 i przy Głogowskiej 27 (docelowo będzie przeniesiony do OS Niwki). Zapraszamy do korzystania z ich wskazań – odczyty są możliwe zarówno na stronie internetowej, jak i w aplikacjach mobilnych.

  1. Strona internetowa z ogólnopolską mapą czujników https://www.looko2.com/heatmap.php. Należy zbliżyć (powiększyć mapę z widokiem na Opole – widoczne są wszystkie czujniki sieci LookO2 w Opolu i najbliższej okolicy – jakość powietrza symbolizowana jest kolorem „kółka” wokół czujnika. Kliknięcie na jednym z czujników powoduje otwarcie strony internetowej z odczytami.
  2. Do stron internetowych z odczytem naszych czujników można się dostać również bezpośrednio:
  3. Aplikacja dla systemu iOS – w AppStore wyszukać aplikację LookO2, po jej uruchomieniu z dostępnej mapy czujników wybrać właściwy i dodać do Ulubionych J
  4. Aplikacja dla systemu Android – w GooglePlay wyszukać aplikację Kanarek, po jej uruchomieniu z dostępnej mapy czujników wybrać właściwy i dodać do Ulubionych J

Przypominamy również, że od kilku lat działa nasza stacja pogody przekazująca dane do kilku światowych serwisach pogodowych.