Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 2019

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Zawodowego zaprasza na kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny jest realizowany w oparciu o ramowy pogram zatwierdzony przez Departament Kształcenia Nauczycieli MEN. Obejmuje on wiedzę przygotowującą nauczyciela do samodzielnego prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu (w warsztatach i pracowniach szkolnych, centrach kształcenia zawodowego i placówkach kształcenia ustawicznego).

Czas trwania:

Zajęcia są organizowane w formie spotkań popołudniowych i zjazdów sobotnio – niedzielnych w terminach  uzgodnionych ze słuchaczami. Kurs trwa 150 godzin i będzie prowadzony w formie wykładów, warsztatów i zadań praktycznych.

Warunki ukończenia kursu:

  • obecność na zajęciach potwierdzona wpisami wykładowców
  • pełne rozliczenie finansowe (1200 zł – z możliwością rozbicia na cztery raty)
  • odbycie praktyki dydaktycznej w wymiarze 20 godz.
  • zaliczenie egzaminu końcowego

Rejestracja:

Elektroniczna karta zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1730

Wszelkie pytania proszę kierować do Marta Polanowskiej – kierownik pracowni kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego, e-mail:mpolanowska@rcre.opolskie.pl, tel. 77 404 75 84

Zapraszamy