Aktywny uczeń, czyli jak uczyć uczenia się

Szanowni Państwo,

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
serdecznie zaprasza do korzystania z oferty szkolenia rady pedagogicznej
„Aktywny uczeń, czyli jak uczyć uczenia się”

Proponujemy ciekawe rozwiązanie organizacyjne szkolenia z aktywnym udziałem uczniów Państwa szkoły.
Całość szkolenia to 4h dydaktyczne: 2h przeprowadzone bezpośrednio z uczniami podczas tzw. lekcji uczenia się, a 2h kolejne z radą pedagogiczną.
Szkolenie wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły i jej uczniów, jest krokiem
w poszukiwaniu metod efektywnego nauczania i uczenia się jako istotnej kompetencji kluczowej.

Bliższych informacji na temat szkolenia udzielają:
Anna Patelska-Górna, email: apatelska@rcre.opolskie.pl, tel: 77 404 75 30
Krystyna Maria Dąbek, email: kdabek@rcre.opolskie.pl, tel: 77 404 75 81

Serdecznie zapraszamy