XX Opolska Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2019 – zgłoszenia

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego zapoczątkowały prace związane z organizacją XXV Ogólnopolskiej, a XX Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Głównym celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest kreowanie pozytywnych, prospołecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak również upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Konkurs promuje młodzież, która bezinteresownie działa na rzecz innych; nie pozostaje bierna i obojętna na potrzeby słabszych i uboższych, a dzięki swojej postawie, zaangażowaniu i działalności może być wzorem dla rówieśników.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno pojedyncze osoby jak i grupy wolontariuszy.

Serdecznie zapraszamy liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się na stronie Fundacji Świat Na Tak

http://swiatnatak.pl/regulamin-konkursu-8-wspanialych-edycja-2019/

http://swiatnatak.pl/8-wspanialych-zgloszenia/

http://swiatnatak.pl/konkurs-8-wspanialych-kalendarium/

Karty zgłoszenia uczestników prosimy dostarczyć do 18.02.2019 r.

  • drogą listową na adres:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

  • lub osobiście w siedzibie RZWPE, Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego, pok. nr 1.26 (parter)

w zaklejonej kopercie z dopiskiem Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” 2019 r.

Przesłuchanie odbędzie się 5 marca 2019 r. w RZPWE, s. 2.4 przy ul. Głogowskiej 27, godz. 9.00 -15.00.  (wtorek)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Bliższe informacje: Iwona Oszmiago, tel. 77-404-75-52, ioszmiago@rcre.opolskie.pl