Klub Eksperymentatora

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (chemii, fizyki, biologii, przyrody) na warsztaty w ramach Klubu Eksperymentatora.

Celem warsztatów jest poszukiwanie inspiracji do działań innowacyjnych o charakterze eksperymentalnym oraz rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

Zajęcia prowadzone są techniką SSC (eksperyment w małej skali) przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy zaprezentują możliwości wykorzystania przedmiotów użytku codziennego do aranżacji lekcji eksperymentalnych.

Program

  1. Rola eksperymentów w edukacji  przyrodniczej;
  2. Praktyczne przykłady doświadczeń – zaskakująco proste eksperymenty dla małych i dużych
  3. Dlaczego warto eksperymentować – kompetencje kluczowe rozwijane w ramach zajęć eksperymentalnych i doświadczalnych
  4. Metoda naukowa w poznawaniu otaczającego świata – rola pytań kluczowych
  5. Mikroskopowe inspiracje

Zgłoszenia należy przesyłać do 27. 02. 2019r. wypełniając kartę zgłoszenia  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1553

Koszt udziału w warsztatach wynosi 160 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: KLUB EKSPERYMENTATORA  nr 189/W/RCRE/18-19

Bezpośredni kontakt: apatelska@rcre.opolskie.pl

Serdecznie zapraszamy!