Warsztaty: Nie tylko farbami – techniki i zabawy plastyczne

Serdecznie zapraszam na 12-godzinne warsztaty: Nie tylko farbami – techniki i zabawy plastyczne

nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Zajęcia odbędą się

28.10.2018 r. (godz. 10.00 –  14.45)

w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, sala 12

i

18.11.2018 r. (godz. 10.00 – 14.45)

w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, sala 12

Koszt warsztatów – 220 zł

Proszę  o potwierdzenie udziału do  24.10.2018 r.

(e-mail: aoscilowska@rcre.opolskie.pl , tel. 693 529 596).

Na zajęcia proszę przywieźć kserokopię dowodu wpłaty na nasze konto:

Bank Millennium S.A.   22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę umieścić informację: „Nie tylko farbami..“ 216/W/RCRE/18

(Istnieje możliwość wystawienia przez RZPWE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu.)

Organizator warsztatów

Alicja Ościłowska