Grant Opolskiego Kuratora Oświaty

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na szkolenie “Uczeń zdolny trudny partner nauczyciela. Rozpoznawanie i rozwój uzdolnień dziecka i ucznia na wszystkich etapach edukacyjnych” w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty.

Rejestracja na szkolenie na stronach:

https://kursy.rcre.opolskie.pl/forma/1552

https://kursy.rcre.opolskie.pl/forma/1551

https://kursy.rcre.opolskie.pl/forma/1550

https://kursy.rcre.opolskie.pl/forma/1549