„EKOszkoła – rola szkół w edukacji ekologicznej” – szkolenie dla nauczycieli

Zapraszamy na pierwsze z cyklu szkolenie dla nauczycieli w zakresie zagrożonych siedlisk
wodnych i gatunków rodzimych Opolszczyzny realizowane w ramach projektu:
„Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”.

 14-15 września 2018r.

Miejsce szkolenia Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach, ul. Wiejska 17

Organizator spotkania: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

 

Szczegółowy plan szkolenia dostępny na stronie projektu.