„Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów” – studia podyplomowe

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego otworzył studia podyplomowe „Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Zasadnicze cele kształcenia ww. studiów to:

  1. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
  2. Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
  3. Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
  4. Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych,
  5. Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych: www.chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka