Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest już od ponad dziewiętnastu lat organizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty. Założeniem konkursu jest wyróżnienie wolontariuszy działających bezinteresownie na rzecz innych osób na terenie naszego województwa.

Celem działań młodych wolontariuszy jest wzmacnianie systematyczności i skuteczności u uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pozostających w bezpośrednim kontakcie z  grupami osób najbardziej potrzebujących. Poprzez konkurs  zwraca się uwagę na młodzież, która nie pozostaje bierna i obojętna, ale dzięki swoim postawom oraz działaniom zasługuje na to, aby być wzorem dla swoich rówieśników. Samorządowy Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w swoich założeniach promuje pozytywne zachowania, działania, postawy dzieci i młodzieży oraz upowszechnia młodzieżowy wolontariat. Idee wolontariatu są znane i obecne w  Klubach Ośmiu w każdej szkole działającej według programu: „Wychowanie przez działanie”.

Autorką  programu i jednocześnie pomysłodawczynią konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest posłanka na sejm, pani Joanna Fabisiak, prezes „Fundacji Świat na Tak” w Warszawie. Program ten, jak wyjaśnia sama autorka, jest programem wychowawczym, zakładającym, że każdy z nas chce zostawić świat trochę lepszym, niż go zastał, a więc chce kreować zdarzenia na „Tak”. Wiemy, że tam gdzie jest wolontariat, tam nie ma miejsca na przemoc rówieśniczą i agresję, ponieważ to wolontariat właśnie skutecznie radzi sobie z tym najpoważniejszym problemem współczesnej szkoły. Chodzi o wzmacnianie pozytywnych postaw i działań młodzieży, uczenie spokojnego, chociaż nie bezrefleksyjnego przyjmowania trudności oraz rozwijania postaw życzliwości i odpowiedzialności w relacjach wobec ludzi i społeczności.

Więcej na temat wolontariatu opartego na idei altruizmu – która jest główną wartością pracy wychowawczej z młodzieżą można przeczytać na stronie: www.swiatnatak.pl

Już dziś zapraszamy wolontariuszy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa opolskiego do udziału w XX – jubileuszowej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w roku 2019.

Oprac. dr Jolanta Woś – Radziej, koordynator konkursu „Ośmiu Wspaniałych” w województwie opolskim, nauczyciel – konsultant Pracowni Dydaktyki Kształcenia Ogólnego i Technologii Informatycznych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu