Zapraszamy na wystawę prac dzieci i młodzieży z koła plastycznego Brzeskiego Centrum Kultury

Wystawione prace wykonane są samodzielnie podczas zajęć, w różnych technikach plastycznych: collage, rysunek, akwarela, akryl, farby plakatowe, gwasz, grafika. Koło plastyczne prowadzone jest przez instruktorkę BCK – Beatę Staszczyk. Zajęcia prowadzone były dla uczestników  w wieku od lat 6  do … 100 lat ! 🙂

Wystawa jest wyjątkową okazją do stwarzania i promowania platformy faktycznej współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji (zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi). Służy pogłębianiu współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową, wzmacnianiem edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo dba o zintegrowanie lokalnych podmiotów woj. opolskiego, działających w obszarze edukacji kulturowej oraz propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej.

Za udostępnienie wystawy dziękujemy Panu Jackowi Ochmańskiemu, dyrektorowi Brzeskiego Centrum Kultury.

Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Domów Kultury, Centrów kultury, Kół plastycznych itp. do współpracy z nami przy organizowaniu kolejnych wystaw.

Osobą do kontaktu jest Pani Elżbieta Jurkowska, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Plakat wystawy BCK