FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Szanowni Państwo:

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza dyrektorów przedszkoli na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, które odbędzie się w dniach 11 – 13 grudnia 2017 r. (poniedziałek – środa).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • przedstawienie zmian w prawie oświatowym od 2018 r. – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych a Karta Nauczyciela;
 • ukazanie skutecznych metod pracy z dziećmi w przedszkolu;
 • wymianę doświadczeń w ramach promocji zdrowia w przedszkolu;
 • doskonalenie warsztatu pracy dyrektora przedszkola – MS Word. Praca z długim dokumentem:
 • wyszukiwanie i zamiana fragmentów tekstu
 • praca z wykorzystaniem stylów
 • nagłówki i stopki
 • sekcje dokumentu
 • osadzanie obiektów
 • automatyzacja zadań.

Tematyka forum:

 • Prawo oświatowe w praktyce oraz zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 r.
 • Metodyki i zasad wprowadzania pojęć matematycznych w przedszkolu.
 • Współpracy w grupie – “Kreatywność w małych gadkach”.
 • Promocji zdrowia w przedszkolu – wymiana doświadczeń.
 • Dokumentacja dyrektora – praca z długim dokumentem.

Koszt udziału w Forum wynosi  350 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum dyrektorów przedszkoli” Nr 284/Sieć/RCRE/17

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1258

Zgłoszenia będą przyjmowane do 06 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik POiZO, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAM