Forum Dyrektorów Przedszkoli. Procedury dokonywania zmian statutów w myśl nowego prawa oświatowego

W związku z Państwa oczekiwaniami związanymi ze zmianami w prawie oświatowym dotyczącymi obowiązku nowelizacji Statutów do dnia 30 listopada 2017r. zapraszamy na Forum Dyrektorów Przedszkoli, które odbędzie się w terminie 18 – 19 września 2017 r w Ośrodku Szkoleniowym Niwki. Szkolenie pod nazwą „Forum Dyrektorów Przedszkoli. Procedury dokonywania zmian statutów w myśl nowego prawa oświatowego” będzie dotyczyć omówieniu zmian wynikających z Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy Wprowadzającej Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Jesteśmy przekonani, że wspólne wypracowanie zapisów Statutowych zgodnych z obowiązującym prawem pozwoli Państwu na merytoryczne wypracowanie nowelizacji służące rozwojowi placówki.

Karta zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1186

Serdecznie zapraszamy
Renata Laskowska; Andrzej Migacz

W załączeniu:
2017.09.04-1337 Harmonogram