Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w upowszechnieniu informacji o konkursie dla nauczycieli.
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Dla laureatów przewidujemy cenne nagrody ( laptop, tablet, czytnik e-book). Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie: https://goo.gl/nqF2tL

Pozdrawiam

Justyna Maziarska-Lesisz
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00 – 478 Warszawa
tel.(+48) 22 345 37 73
fax.(+48) 22 345 37 70