Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

to program profilaktyki uniwersalnej, ukierunkowany na:

  • przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży,
  • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, nauka dialogu
i budowania więzi z dzieckiem opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto programu:  Wychowywać to kochać i wymagać.

Aby zostać realizatorem programu należy ukończyć 40 godzinne szkolenie, prowadzone w formie warsztatów psychoedukacyjnych.

Zajęcia odbywają się w małej grupie 12 – 15 osobowej.

Koszt szkolenia: 400zł. przy grupie  15 os.

Miejsce szkolenia: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27

Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów.

Planowany termin realizacji: 4.03.2017r. – 8.04.2017r. (5 sobotnich spotkań w godz. 9.00 – 15.30)

Osoby zainteresowane proszę o zapisywanie się w terminie do 10.02.2017r.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną 77/404 75 52 lub elektroniczną, email – bcharczuk@rcre.opolskie.pl.

Serdecznie zapraszam.

Koordynator programu

Barbara Charczuk