KOSMOS W MUZYCE I PLASTYCE – projekt grantowy „Opolskie EDUKO 2016”

Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne wraz z partnerami: RZPWE Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji, Brzeskim Centrum Kultury oraz Zespołem Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołą Podstawową nr 8 w Brzegu w ramach konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2016” zorganizowało projekt Kosmos w muzyce i plastyce.

Celem głównym projektu było krzewienie kultury (muzyka klasyczna, sztuki plastyczne) poprzez edukację.

Cele szczegółowe:

Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą środków artystycznych (taniec, choreografia).

Kształtowanie umiejętności opracowania i ukończenia projektu połączone z planowaniem kolejnych czynności, radzenie sobie z doborem narzędzi, technik i materiałów.

Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczej łączącej muzykę, plastykę i astronomię.

Beneficjentami projektu było 30 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami pod okiem animatorów kultury, malarzy, astronoma i nauczycieli konsultantów uczestniczyli w warsztatach z zakresu kultury i edukacji.

Część warsztatowa projektu odbyła się w dniach 21-22 października 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowym RZPWE w Niwkach. Zajęcia prowadzone przez animatora kultury, przeplatały muzykę klasyczną z kształtowaniem umiejętności choreograficznych. Do dyspozycji uczestników projektu było oddane obserwatorium astronomiczne. Obserwacje nieba nocą, poprzedziła pogadanka z astronomem. Wysłuchane utwory muzyczne o tematyce kosmicznej stanowiły kanwę do wykonania prac plastycznych pod okiem artystów.

W uroczystym otwarciu wystawy prac plastycznych w dniu 23 października 2016 r. o godz. 15:30 w Galerii  Sztuki Współczesnej Brzeskiego Centrum Kultury w Brzegu udział wzięli uczniowie wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Lesław Tomczak, wicedyrektor ds. edukacji Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Hanna Franczak, dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Brzegu Lucyna Bończak i Iwona Kiesińska. Gospodarzem wystawy był dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury Jacek Ochmański. Wystawa zawita również do Opola. Będzie ją można oglądać do końca grudnia 2016 r. w budynku Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji przy ul. Głogowskiej 27. Wystawa stanowić będzie element wspierający w procesie wychowania i kształtowania kompetencji kluczowych, szczególnie kompetencji miękkich.