Konkurs plastyczny „Otwarci na wielokulturowość”

W ramach konkursu proponujemy opracowanie Albumu -przewodnika po mieście lub regionie  ukazującego elementy, ślady wielokulturowości  w budownictwie, pomnikach, nazwach ulic, zabytkach , kościołach i cmentarzach różnych wyznań, pałacach, dworach, parkach, kapliczkach i figurach przydrożnych,  starych fotografiach, rodzinnych  pamiątkach, itp. z krótkimi informacjami, wyjaśniającymi  ich przynależność do wielokulturowości.  Atutem pracy będą opisy literackie lub poetyckie.

„Historia każdej zbiorowości ludzkiej stanowi skarbiec doświadczeń, pouczeń. […] wskazuje nieomylnie zasady na przyszłość.” (Zofia Kossak, List do Kazimierza Plisowskiego, Trossell, 1950 rok, w: Zofia Kossak Na emigracji, oprac. Mirosława Pałaszewska, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998 rok, s. 254.)

Myśl Zofii Kossak – pisarki, działaczki społecznej, współzałożycielki Żegoty, jest mottem konkursu plastycznego „Otwarci na wielokulturowość”, który kierujemy do uczniów wszystkich typów szkół i poziomów edukacyjnych. Pragniemy  zachęcić  do refleksji nad tym, co ta wielokulturowość  dla dzieci znaczy, czy zdają sobie sprawę z jej bogactwa, różnorodności, z tego, że my – współcześni nie jesteśmy pierwsi…w naszym mieście, regionie, w Europie. Trzeba przypominać o tym, co nas łączy, a nie dzieli. Warto rozmawiać o inności, o obcości oraz o lękach, które one wyzwalają, warto „oswoić” odmienność.

Konkurs plastyczny jest promocją naszej lokalnej wielokulturowości oraz budowaniem postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia. Śląsk jest regionem wielokulturowym, od lat  mieszkają tu obok siebie przedstawiciele różnych narodów. Trzeba dużej wiedzy i empatii, żeby rozumieć potrzeby mniejszości, przełamać wciąż jeszcze funkcjonujące stereotypy.

W ramach konkursu proponujemy opracowanie Albumu -przewodnika po mieście lub regionie  ukazującego elementy, ślady wielokulturowości  w budownictwie, pomnikach, nazwach ulic, zabytkach, kościołach i cmentarzach różnych wyznań, pałacach, dworach, parkach, kapliczkach i figurach przydrożnych,  starych fotografiach, rodzinnych pamiątkach, itp. z krótkimi informacjami, wyjaśniającymi ich przynależność do wielokulturowości. Atutem pracy będą opisy literackie lub poetyckie.

Prace przyjmujemy do 10 grudnia 2016 r. Po tym terminie prace nie będą oceniane.
Wysłanych prac nie zwracamy.

Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie internetowej 15 grudnia 2016r. oraz poinformujemy szkoły za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nagrody i dyplomy prześlemy pocztą.

Regulamin konkursu

Cele konkursu:

 • promowanie idei wielokulturowości i poszanowania drugiego człowieka;
 • poszerzenie wiedzy o dorobku kulturowym;
 • twórcze organizowanie czasu wolnego.

Uczestnicy:

Uczniowie szkół województwa opolskiego i śląskiego. Uczestnicy zostaną podzieleni na  4 grupy:

 • grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych
 • grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych
 • grupa II – klasy 1-3 gimnazjum
 • grupa IV – szkoły ponadgimnazjalne
 1. Każda szkoła przysyła maksymalnie po 3 prace.
 2. Albumy mogą zostać wykonane z wykorzystaniem dowolnej techniki (np. rysunki, fotografie, collage, prace graficzne, prace malarskie, komiksy, wydzieranki, wycinanki, itp.) Format  – A3/A4 .
 3. Każda praca musi zawierać metryczkę (załącznik)

Zasady przyznawania nagród:

 1. Prace zostaną ocenione przez komisję wyłonioną przez organizatorów według następujących kryteriów:
  • indywidualny, samodzielny  i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu,
  • zawartość informacji objaśniającej; opis literacki lub poetycki,
  • estetyka wykonania albumu.
 2. Komisja, spośród prac biorących udział w Konkursie, w każdej z grup wiekowych, wybierze po 3 zwycięskie osoby. Nie przewidujemy nagród zbiorowych.
  • Nagrodami są  bony do EMPIK-u, każdy na kwotę 150,00zł (sto pięćdziesiąt złotych) do wykorzystania na zakup książek, gier, płyt oraz akcesoriów dostępnych w sklepach stacjonarnych i w sprzedaży przez Internet.
 3. Nauczyciel, przygotowujący do konkursu uczniów, którzy zostaną nagrodzeni, otrzyma podziękowanie oraz bon do EMPIK-u o wartości 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych).

Prace proszę przysyłać do Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji , ul. Głogowska 27, 45-315 Opole z dopiskiem KONKURS-Wielokulturowość  lub dostarczać osobiście (adres jw.) w godz. 8.00 -15.00.
Kontakt: Izabela Szczepańska 77-404-75-88, iszczepanska@rcre.opolskie.pl ; Agnieszka Skrzydelska 77-404-75-64, askrzydelska@rcre.opolskie.pl

Pliki do pobrania