Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego rozpoczęło prace związane z organizacją XXII Ogólnopolskiej, a XVII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, którego uczestnikami są młodzi wolontariusze.

Konkurs w swoich założeniach promuje młodzież, której prospołeczne postawy i działania wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i ogólnoludzkiej życzliwości.

Idee wolontariatu i praca wolontariuszy są znane i obecne w każdej szkole. Celem naszych działań jest wzmacnianie ich systematyczności i skuteczności. Poprzez konkurs pragniemy też zwrócić uwagę na młodzież, która nie pozostaje bierna i obojętna, ale dzięki swoim postawom oraz działaniom zasłużyła na to, aby być wzorem dla swoich rówieśników

Serdecznie zapraszamy zatem liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się na stronie Fundacji www.swiatnatak.pl oraz na stronie www.rcre.opolskie.pl w zakładce „Konkursy”.

Karty zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 5.03.2016, a przesłuchania odbędą się 14 – 17.03.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Informacje: Barbara Charczuk, tel. 77-404-75-52, bcharczuk@rcre.opolskie.pl