FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza: na FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

18- 20 listopad 2015r. (środa – piątek)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • uporządkowanie wiedzy na temat organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej w świetle obowiązującego prawa;
 • włączenie metody projektu edukacyjnego do planu pracy przedszkola jako stałego elementu podnoszącego efektywność procesu kształcenia – projekt edukacyjny
  w przedszkolu;
 • ukazanie efektywnych form współpracy z rodzicami w placówce przedszkolnej;
 • zaktualizowanie wiedzy dotyczącej wizerunku i praw autorskich dziecka w przedszkolu;
 • zaktualizowanie wiedzy na temat kwalifikacji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych;
 • podjęcie dyskusji nad skutecznymi metodami pracy z dziećmi poprzez „edukację przez ruch”, wykorzystania tablicy interaktywnej w placówce oraz wdrażaniu projektów eTwinning.

Tematyka Forum:

 • Efektywna współpraca z rodzicami szansą na doskonały rozwój dzieci w placówce przedszkolnej.
 • Praca metodą projektów edukacyjnych w przedszkolu.
 • Wizerunek i prawa autorskie dziecka w przedszkolu,       w obliczu prawa.
 • „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej – wybrane elementy.
 • Nauczanie języków obcych w przedszkolu.
 • Tablica interaktywna w naszym przedszkolu.
 • eTwinning w przedszkolu?
 • Prawo oświatowe w praktyce – „Open space”.

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podane adresy e-mailowe pytań, które przekażemy do ekspertów prowadzących szkolenie.

Koszt udziału w Forum wynosi  370 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto:
Bank Millennium S.A. O/Opole 431160 2202 0000 0002 1633 5541
Na dowodzie wpłaty prosimy o zamieszczenie informacji: „FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI“
Nr 6/F/15

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE http://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/416-forum-dyrektorow-przedszkoli?

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 listopada 2015r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Elżbiety Jurkowskiej – kierownik formy, tel.: 77 404 75 56, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy