JESIENNE FORUM DYREKTORÓW KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza:

 • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
 • Kierowników jednostek budżetowych

na jesienne

FORUM DYREKTORÓW KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

21- 23 października 2015r.

(środa – piątek)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • uporządkowanie wiedzy na temat organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej w świetle obowiązującego prawa;
 • uporządkowanie i ujednolicenie księgowań najważniejszych operacji gospodarczych w szkołach i placówkach w świetle zasad rachunkowości budżetowej wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów ustawy
  o rachunkowości;
 • podjęcie dyskusji nad skutecznym sposobem wdrożenia zmian w placówkach oświatowych wynikających z aktualnego prawa oświatowego, w ramach „Open space” – czas dla grupy (według potrzeb) – spotkanie z ekspertami.

Tematyka Forum:

 • Organizacja pracy szkoły/placówki oświatowej w świetle obowiązującego prawa.
 • Kreowanie środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu uczniów poprzez budowanie między szkołą i rodzicami partnerskich relacji.
 • Współpraca nauczycieli i rodziców jako warunek wszechstronnego rozwoju i edukacyjnego sukcesu ucznia.
 • Szkoła dialogu.
 • Prawo oświatowe w praktyce – „Open space”.

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podane adresy e-mailowe pytań, które przekażemy do ekspertów prowadzących szkolenie.

Koszt udziału w Forum wynosi  360 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto:
Bank Millennium S.A. O/Opole 431160 2202 0000 0002 1633 5541
Na dowodzie wpłaty prosimy o zamieszczenie informacji: „FORUM DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH“ Nr 4/F/15

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE http://kursy.rcre.opolskie.pl/

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 października 2015r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Elżbiety Jurkowskiej – kierownik formy, tel.: 77 404 75 56, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Renaty Laskowskiej – kierownik POiZO, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Spotkanie rozpoczniemy o godz. 14.00.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy