Egzamin 2021

Od 17 do 19 marca tzw. próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły …

Harmonogram szkoleń nauczycieli – Egzaminy

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i maturalnych do  udziału w szkoleniach mających na celu przekazanie informacji na temat planowanych zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminach ósmoklasisty i egzaminach maturalnych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021.

Harmonogram szkoleń nauczycieli

 

LP. Imię i nazwisko

Informacja  dla Dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe dotycząca rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r.

I. Informacja dotycząca przeprowadzania w styczniu 2021 r. egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz ósmoklasisty dla dorosłych

Uprzejmie informujemy, że egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzaminów ósmoklasisty przeprowadzany w szkołach podstawowych dla dorosłych, w

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. – rozporządzenie podpisane

16.12.2020

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, …