Wykaz doradców metodycznych zatrudnionych w RZPWE od maja 2020 roku

doradca specjalność obszar   Nr telefonu Adres e- mail
Wiesław Bartoszek a)     technika

b)    informatyka

a)            Województwo
opolskieb)           Powiaty : namysłowski, brzeski, oleski, kluczborski
798770638 wbartoszek@rcre.opolskie.pl
Krystyna Rokita wychowanie przedszkolne Powiaty:

grodzki opolski, ziemski

504338947 krokita@rcre.opolskie.pl
Ewelina Langfort informatyka Powiaty:

opolski, ziemski, prudnicki

695456413 elangfort@rcre.opolskie.pl
Anna Lalik wychowanie przedszkolne Powiaty:

brzeski, nyski

602486798 alalik@rcre.opolskie.pl
Agata Bryłka język polski Powiaty:

kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, prudnicki, nyski,

604620195 abrylka@rcre.opolskie.pl
Sebastian Cichoń informatyka Powiaty:

strzelecki , kędzierzyńsko-kozielski,

501401660 scichon@rcre.opolskie.pl
Elżbieta Gabis

 

przedmioty zawodowe województwo opolskie 693429933 egabis@rcre.opolskie.pl
Irena Gołdyn wychowanie przedszkolne Powiaty:

głubczycki, prudnicki,

500517649 igoldyn@rcre.opolskie.pl
Sławomir Kossakowski kształcenie specjalne Powiaty:

strzelecki, , kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki

514260213 skossakowski@rcre.opolskie.pl
Ryszard Ratuś  informatyka Powiaty:

głubczycki, krapkowicki,  nyski

609513176 rratus@rcre.opolskie.pl
Małgorzata Ruzik edukacja wczesnoszkolna Powiaty:

prudnicki, głubczycki, nyski,

504106156 mruzik@rcre.opolskie.pl
Izabela Breguła Edukacja wczesnoszkolna Powiaty:

strzelecki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski

796906114 ibregula@rcre.opolskie.pl
Anna Hiller-Janik doradca zawodowy

język angielski

Powiaty:

kluczborski, namysłowski, oleski

603845961 ahiller@rcre.opolskie.pl