Doradcy

Szanowni Państwo,

z dniem 21 października  2019 roku w RZPWE w Opolu zatrudnionych zostało 12 doradców metodycznych obejmujących wspomaganiem przedszkola i szkoły w poszczególnych powiatach. Powierzenia  doradcom zostały wręczone przez Opolskiego Kuratora Oświaty Michała Sieka.

Nauczyciele – doradcy pełnią dyżury konsultacyjne w poniedziałki. Planowane są  organizacje konferencji metodycznych wg tematyki związanej z potrzebami zgłaszanymi przez nauczycieli. Raz w kwartale wszyscy doradcy spotykają się na konsultacjach zespołowych w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu dzieląc się spostrzeżeniami związanymi z pracą doradcy.

Wykaz nauczycieli doradców metodycznych

doradca specjalność obszar   Nr telefonu
Wiesław Bartoszek a)       Technika

b)       Informatyka

a)           Województwo opolskie

b)           Powiaty : namysłowski, brzeski, oleski, kluczborski

514022123
Krystyna Rokita Wychowanie przedszkolne Powiaty:

grodzki, opolski, ziemski

504338947
Ewelina Langfort Informatyka Powiaty:

opolski, ziemski, krapkowicki, prudnicki

695456413
Anna Lalik Wychowanie przedszkolne Powiaty:

brzeski, nyski

602486798
Agata Bryłka Język polski Powiaty:

kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki, prudnicki, nyski,

604620195
Sebastian Cichoń Informatyka Powiaty:

strzelecki , kędzierzyńsko-kozielski,

501401660
Elżbieta Gabis

 

Przedmioty zawodowe

 

województwo opolskie 693429933
Irena Gołdyn Wychowanie przedszkolne Powiaty:

głubczycki, prudnicki,

500517649
Sławomir Kossakowski Kształcenie specjalne Powiaty:

strzelecki, , kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki

514260213
Sabina Kowalska Język mniejszości narodowej,

język niemiecki

województwo opolskie 34 3537107
Ryszard Ratuś  Informatyka Powiaty:

głubczycki, nyski

609513176
Małgorzata Ruzik Edukacja wczesnoszkolna Powiaty:

prudnicki, głubczycki, nyski,

504106156

 

Renata Najwer
koordynator
doradztwa metodycznego

w RZPWE w Opolu

rnajwer@rcre.opolskie.pl

tel. 77 404 75 75