Forum Dyrektorów Przedszkoli

 

Forum Dyrektorów Przedszkoli  odbędzie się w dniach 23-25 września 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, ul. Wiejska 17, poczta 46-053 Chrząstowice.

Rejestracji można dokonać na stronie: https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/?search=&organizator=5416&pracownia=&rodzaj_oferty=&obszar_tematyczny=

Program:

Tematyka forum:
1. Zmiany w prawie oświatowym od 2019 r. – praktyczne zastosowanie w pracy dyrektora;
2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej ;
3. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
4. Zdrowie psychiczne pracowników przedszkola – promocja zdrowia w miejscu pracy.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy harmonogram Forum Dyrektorów Przedszkoli zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Koszt szkolenia 390,00 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektorów Przedszkoli ” Nr 70/Sieć/RCRE/19.

Istnieje możliwość zapłacenia po ukończeniu szkolenia, w takim przypadku proszę o dostarczenie na szkolenie danych do wystawienia faktury.