Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z następujących specjalności: biologia; chemia; geografia; edukacja dla bezpieczeństwa; edukacja wczesnoszkolna; etyka; filozofia; fizyka; historia; wiedza o społeczeństwie; informatyka; język angielski; język niemiecki; język francuski; język polski; matematyka; muzyka; nauczanie języka mniejszości narodowej; plastyka; podstawy przedsiębiorczości; technika; wychowanie do życia w rodzinie; wychowanie fizyczne; kształcenie zawodowe; wychowanie przedszkolne; szkolnictwo specjalne.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie https://www.kuratorium.opole.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-stanowisko-doradcy-metodycznego-dla-nauczycieli-szkol-i-placowek-znajdujacych-sie-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-termin-zakonczenia-naboru-8-sierpnia-2019-r/